>Disclaimer

Disclaimer

Wanneer u www.www.deleadergroep.nl bezoekt of informatie van deze website download en/of gebruikt, betekent dit dat u akkoord gaat met de in deze disclaimer beschreven voorwaarden.

Aansprakelijkheid

de Leadergroep verklaart, dat:

  • alle informatie op deze website op zorgvuldige en correcte wijze is samengesteld
  • de op deze website gedupliceerde informatie haar niet bindt
  • zij niet aansprakelijk gehouden kan worden voor de inhoud van de op deze website gedupliceerde informatie
  • zij nimmer aansprakelijk gesteld kan worden voor schade - noch direct nog gevolgschade - die het gevolg is van het gebruik van de op deze website gedupliceerde informatie
  • zij zich het recht voorbehoudt de inhoud van de informatie op deze website te wijzigen
  • zij niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid garandeert van de website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten
  • zij niet garandeert dat naar haar gestuurde e-mail berichten of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt
  • zij geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan en
  • zij geen aansprakelijkheid accepteert voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden waarnaar in deze website verwezen wordt.

Intellectuele eigendom

Deze website en het materiaal op deze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrecht en blijven eigendom van de Leadergroep, haar werkmaatschappijen of derden. De gegevens mogen uitsluitend gebruikt worden voor eigen bedrijfsvoering en mogen niet zonder toestemming van de Leadergroep aan anderen, al dan niet kosteloos, worden verspreid.

Koppeling met www.www.deleadergroep.nl

Zonder voorafgaande toestemming van de Leadergroep is het niet toegestaan om een koppeling naar www.www.deleadergroep.nl te maken.