>>>Bedrijfsadvies

Bedrijfsadvies

Belangrijk onderdeel binnen de pensioenadvisering is het vormen van een oordeel over de blijvende betaalbaarheid van het advies dat u verstrekt. Het beoordelen van balansen is een complexe materie en vaak tijdrovend. U dient zelfstandig een beeld te vormen over de betaalbaarheid van een door u geadviseerd tweedepijler pensioenproduct. Voor dit inzicht kunnen de volgende gegevens van belang zijn:

  • Liquiditeit en werkkapitaal
  • Solvabiliteit
  • Het eigen vermogen
  • De winst (prognose)

De MKBleader kan u op een efficiënte wijze en met een heldere rapportage de beoordeling van de balans uit handen nemen. We gaan hier verder dan alleen het beoordelen van “koude” ratio’s. Wij doen deze beoordeling op basis van een geautomatiseerd analysemodel een analyse geeft over werkkapitaal, solvabiliteit, eigen vermogen en winst. Dit voorzien van een tekstuele toelichting van een professionele bedrijfsadviseur. Analyse op basis van volledige en juiste informatie.

Verder is het zo dat u ook blijvend moet kunnen beoordelen dat het pensioenproduct voor de ondernemer betaalbaar blijft. We bieden dan ook nog een revisieproduct aan.

Bent u nieuwsgierig hoe een rapport er voor u uit zou kunnen zien?
Klik dan hier voor een voorbeeld rapportage

Neem contact op