>>>Onze dienstverlening

Onze dienstverlening

U heeft vaak een aantal financiële producten die los van elkaar gesloten zijn en niet op elkaar zijn afgestemd. Onze taak is om voor u inzichtelijk te maken wat uw fananciele situatie is bij pensionering, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Dit doen wij door op basis van uw situatie inzichtelijk te maken wat uw netto besteedbaar inkomen is bij de diverse scenario's. Hierbij brengbn wij altijd eerstr uw huidige situatie in kaart. Daarna kijken wij op basis van uw wensen en doelstellingen welk advies aansluit bij uw individuele situatie. Om u daarin te kunnen adviseren, volgen wij standaard een procedure die bestaat uit vijf stappen, welke wordt voorafgegaan door een kennismakingsgesprek.

 

Kennismakingsgesprek
Tijdens het kennismakingsgesprek wordt ingegaan op wie we zijn, wat we doen en hoe we werken. Daarbij wordt een dienstverleningsdocument aan u overhandigd en met u besproken. Het kennismakingsgesprek is altijd gratis ongeacht uw keuze voor de wijze van onze beloning. Het gesprek kan wel eventueel gecombineerd worden met het inventarisatiegesprek. Echter wij gaan u geen kosten in rekening brengen zonder dit duidelijk vooraf te melden en overeen te komen met u.

Stap 1, inventariseren
Wij beginnen ons advies met uitgebreid uw persoonlijke situatie in kaart te brengen. Daarbij bespreken wij bijvoorbeeld uw wensen ten aanzien van de hypotheek en uw financiële situatie. Maar ook gaan wij in dit gedeelte van het adviesgesprek na waar uw prioriteiten liggen indien bepaalde keuzen rondom deze geldlening moet worden gemaakt.

Stap 2, analyseren
Nadat wij ons een goed beeld hebben gevormd van uw wensen en situatie nu en in de toekomst gaan wij deze gegevens analyseren. Aan de hand van deze gegevens maken wij een financieel plan waaruit uw netto besteedbaar inkomen blijkt bij pensionering, overlijden en arbeidsongeschiktheid.

Stap 3, advies
Op basis van de inventarisatie en analyse komen wij uiteindelijk tot een concreet advies. In dit advies geven wij exact aan welke financiële producten naar ons oordeel het beste passen  bij uw wensen en mogelijkheden.

Stap 4, bemiddeling
Indien u dat wenst kunnen wij namens u alle contacten met de financiële instelling verzorgen. Dit met het doel dat de door ons geadviseerde constructie op correcte wijze ook door de bank of verzekeringsmaatschappij wordt uitgevoerd. Deze bemiddeling loopt via De Hypotheekleader, De Pensioenleader en-of De Verzekeringsleader.

Stap 5, nazorg
Wij blijven u ondersteunen. U kunt met al uw vragen over uw financiële situatie bij ons terecht. Maar ook zullen wij periodiek controleren alles blijft passen bij uw situatie. Deze situatie kan immers in de loop der tijden anders worden dan wij thans kunnen voorzien.

Wij beschikken over alle vereiste en relevante opleidingen om u van kwalitatief hoogwaardig financieel advies te voorzien. Tevens volgen wij jaarlijks opleidingen om onze vakkennis op peil te houden.


Daarbij houden wij uw financiële situatie up-to-date: als u wijzigingen in uw situatie aan ons doorgeeft, kunnen wij uw financieel advies hierop aanpassen. Daarbij wordt eveneens rekening gehouden met gewijzigde fiscale wet- en regelgeving. Wij zijn uw aanspreekpunt voor uw persoonlijke financiële situatie. Indien mogelijk proberen wij dit ook pro-actief te doen, al zijn wij in veel gevallen afhankelijk van uw input.
 

Video Conferentie.
Wij kunnen u op een persoonlijke manier van dienst zijn zonder dat wij bij u langskomen.Middels video conferentie kunnen wij u persoonlijk te woord staan en kunt u direct kennis met ons maken.Als u een mail stuurt naar info@depensioenleader.nl krijgt u per ommegaande van ons een inlogcode en een tijdstip waarop wij u via de video conferentie te woord kunnen staan.Na ontvangst van de inlogcode en het wachtwoord kunt u door te klikken op de foto de video conferentie opstarten en inloggen. Het is wel van belang dat u een werkende webcam heeft aangesloten op uw computer.

Neem contact op!